Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech objednávek a před uskutečněním objednání zboží je kupující (zákazník) povinen se s nimi seznámit. Prodávajícím a provozovatelem tohoto e-shopu je Aneta Vízková, Tylova 381, 504 01 Nový Bydžov, IČO 05679877. Další kontaktní údaje najdete v sekci Kontakt.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.

I. Objednání zboží

Objednávat zboží lze takto:

 • prostřednictvím e-shopu - následně po uzavření a odeslání objednávky je kupujícímu objednávka potvrzena e-mailem

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a je jimi vázán okamžikem odeslání objednávky. Kupní smlouva se při nákupu na tomto e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky.

II. Cena zboží

Konečná cena objednaného zboží a náklady na doručení je stanovena v plné výši předem a to v objednávkovém formuláři, později i ve faktuře, která je přiložena k odeslané objednávce.

V případě změny nebo doplnění objednávky bude konečná cena kupujícímu sdělena e-mailem nebo telefonicky po předešlé domluvě.

Platba musí být provedena v českých korunách. Při platbě předem očekáváme platbu do jednoho týdne.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí nejprve prodávajícího o odstoupení od smlouvy informovat telefonicky nebo e-mailem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu zboží, které od něho obdržel, doklad o koupi zboží a sdělí číslo účtu, kam má být zaslána částka za vrácené zboží.

Vrácené zboží musí být kompletní, zboží ani žádná jeho část nesmí být poškozena ani použita. V takovém případě zákazník odešle zásilku zpět jako obyčejný balík (ne na dobírku), na vlastní náklady a po kontrole mu budou peníze vráceny na jeho běžný účet nejpozději do 14 dnů.

3. Pokud se kupující rozhodne k odstoupení od smlouvy, ale neodešle zpět zboží nebo doklad o jeho odeslání, nebudou mu peníze vráceny.

4. V případě odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy, a to především ceny za dopravu a balné.

IV. Záruční lhůta, reklamace a mimosoudní řešení sporů

Má-li zboží vadu, může kupující vyžadovat výměnu, slevu (po posouzení prodávajícím) či opravu zboží. Není-li ani jedna varianta možná, pak vrácení peněz. Odstoupit od smlouvy může pouze tehdy pokud prodejce závadu odmítne odstranit nebo to nestihne včas. Pokud bylo vadné zboží před reklamací opravováno nebo do něj jiným způsobem zasahováno, možnost reklamace a odstoupení od smlouvy zaniká a prodejci tak vůči kupujícímu nevznikají žádné povinnosti. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do sídla firmy včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a pokud možno i v originálním obalu, včetně faktury a dalších přiložených písemností.

Každou reklamaci je nutné oznámit na telefonním čísle „720 448 722“ nebo e-mailem info@dekorace-anet.cz před zpětným zasláním zboží na adresu firmy dodavatele. Výrazně to ulehčí následný proces reklamace.

Prodávající reaguje na reklamaci do 7 pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena a (v případě dohody vrácení peněz) peníze převedeny na účet kupujícího nejpozději do třiceti dní.

Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu jakým způsobem bude zboží zasláno zpět a informovat jej o datumu odeslání vrácené zásilky mailem nebo telefonem. Kupující je v případě vrácení zboží povinen zásilku zajistit proti případnému poškození a dostatečně pojistit. V případě uznané reklamace hradí náklady spojené s reklamací (dopravné/poštovné) prodávající. V případě zamítnutí reklamace zákazník.

K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČO 00020869, internetová adresa https://www.coi.cz, bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách https://adr.coi.cz. https://adr.coi.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů a je určena pro řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR). U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

V. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

VI. Povinnosti kupujícího

Zákazník je povinen poskytnout potřebné údaje ke zdárnému splnění objednávky dodavateli. Mezi ně patří:

 1. Osobní údaje - jméno, příjmení, e-mail, telefon
 2. Dodací údaje (platné) - ulice a číslo popisné, město, PSČ
 3. Fakturační adresu (pokud je jiná, než adresa dodací)
 4. Všechny další údaje, které kupující považuje za nezbytné

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.3.2017

Dodací a platební podmínky

I. Způsob platby

V našem internetovém obchodě můžete za objednané zboží platit níže uvedenými způsoby. Záleží pouze na Vás, kterou z následujících způsobů plateb preferujete a pro kterou se rozhodnete.

Platba dobírkou:

 1. Zboží zašleme na Vámi uvedenou adresu s dobírkou
 2. Platbu realizujete při převzetí zásilky a to poštovnímu doručovateli
 3. Nebo si přímo vyzvednete zásilku na Vaší poště

Výhodou dobírky je, že se zákazník může přesvědčit o tom, zda mu opravdu došlo zboží, které si objednal, může si zkontrolovat odesilatele i adresáta a zda není zásilka poškozena.

Platba předem - převodem

 1. Informace potřebné k platbě Vám budou zaslány prostřednictvím e-mailu
 2. Peníze odešlete na náš učet č. 2700851235/2010, variabilním symbolem je číslo objednávky
 3. Po přičtení částky na náš účet Vám bude zboží odesláno
 4. Nutné počítat se zdržením v závislosti na transakční době jednotlivých bank (1-2 pracovní dny)
 5. Informace o odeslání zásilky vč. jejího čísla Vám bude zaslána na e-mail. Zásilku a její polohu můžete sledovat na internetových stránkách vybraného dopravce.

Výhodou platby zboží předem - převodem je úspora 30,- Kč (dobírka) a zároveň nemusíte disponovat hotovostí v době doručení zásilky.

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz bude zaslán spolu s fakturou jako doporučená dobírka pouze Českou poštou.

K ceně dárkového poukazu bude připočtena cena za doporučený dopis předem na BÚ 40,- Kč (to pouze v případě, že bude dárkový poukaz objednán jako jediné zboží). Pokud bude objednán s dalším zboží, nebude tato částka účtována.

Při objednání zboží a použití tohoto kuponu vypište na závěr do objednávkového formuláře (kolonka poznámka k objednávce) kód tohoto poukazu. Kód se nachází přímo na dárkovém poukazu, který Vám bude doručen.

Výše objednávky musí být mininálně ve výši dárkového kuponu bez poštovného. Poštovné se do dárkového kuponu nezahrnuje a z jeho částky se neodečte.

 1. Jestliže bude výše objednávky shodna s hodnotou dárkového kuponu, bude vystavena faktura pouze ve výši poštovného podle zvoleného způsobu dopravy a v této výši bude zboží odesláno na dobírku.
 2. Pokud výše objednávky bude nižší než hodnota kuponu nelze objednávku ukončit a zboží objednat.
 3. V případě, že bude objednávka hodnotu kuponu přesahovat, bude zákazníkovi spolu se zbožím doručena faktura s částkou, kterou je nutno doplatit. Zboží bude odesláno jako dobírka, jejíž výše bude zahrnovat zbývající částku objednávky a poštovné.

Dárkový kupon lze použít pouze jednorázově. Je přenosný, tzn., že jej nemusí při objednání použít pouze objednavatel.

Platnost kuponu je 6 měsíců od datumu odeslání. Po tomto termínu nebude možné kupon použít.

Kupon je nevratný a po uplynutí doby platnosti v případě, že nebyl použit a jeho limit vyčerpán, nebude vrácena zákazníkova jeho finanční hodnota zpět.

1. Zaslání zboží Českou poštou

Balíky jsou doručovány v pracovní dny a v doručovací době České pošty. Po neúspěšném pokusu o doručení je balík uložen na nejbližší ukládací poště a budete informováni papírovou výzvou.

Platba předem – převodem: 110 Kč
Dobírka: 159 Kč

2. Zaslání zboží pomocí služby Zásilkovna.cz

Zboží je doručováno na zákazníkem vybrané výdejní místo, kde bude připraveno k osobnímu odběru.

Platba předem na účet: 69 Kč
Dobírka: 99 Kč

3. Zaslání zboží přepravní službou (DPD, In-time)

Zboží je doručováno v pracovní dny mezi 9:00 až 18:00 hod., přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný. Pokud přepravcem nebudete zastiženi, dostanete do schránky informaci s dalším pokusem o doručení.

Platba předem na účet: 99 Kč
Dobírka: 119 Kč

4. Osobní převzetí

Balíky Vám budou předány po dohodě v Novém Bydžově.

Objednávky realizujeme pouze v rámci České republiky. Do zahraničí nezasíláme.

Aktuality

03.02.2023 - Dárek ZDARMA

V nákupním košíku si můžete zvolit "dárek zdarma" k Vaší objednávce. Dle ceny bude vložen dárek například: zápich dle ročního období, vonná svíčka ...

Anketa
Facebook